Elk seizoen snel wisselende collecties van de mooiste merken! - Gratis verzending vanaf 50 euro - Gratis ophalen en retourneren in onze winkel
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zusenzo Fashion, gevestigd te Heemstede

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zusenzo Fashion zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zusenzo Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zusenzo Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Zusenzo Fashion. Zusenzo Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zusenzo Fashion dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Zusenzo Fashion zijn vrijblijvend en Zusenzo Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.

 1. Retourzendingen

3.1 Artikelen, met uitzondering van de Sale, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden geretourneerd.  Als je één of meerdere artikelen binnen de zichttermijn wilt terugsturen dan is het verplicht om de het retourformulier te gebruiken. Het formulier dient te zijn ondertekend. Ruilen van de online bestelling kan ook binnen 14 dagen na de zichttermijn, mits wij het artikel op voorraad hebben. Geef op het retourformulier aan welke maat je wilt ontvangen, dan zullen wij deze zo spoedig mogelijk toesturen.

Let op: artikelen in de Sale kunnen niet worden geruild.

Retourneren of ruilen kan alleen met origineel prijskaartje aan het artikel en als het artikel niet gedragen, beschadigd, gebruikt of gewassen is, met origineel prijskaartje en in de originele verpakking van Zusenzo Fashion wordt afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De verzendkosten zijn voor eigen rekening.

Wanneer je een pakket retour stuurt, ontvang je bij het postkantoor een verzendbewijs. Bewaar dit goed zodat het pakket getraceerd kan worden. Mocht je zending zoek raken, dan vergoeden wij alleen op vertoon van dit bewijs! Retourkosten komen voor eigen rekening.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending zullen wij het aankoopbedrag naar je retour storten op het bankrekeningnummer dat je gebruikt hebt bij je aankoop. 

Uiteraard kan je ook in onze winkel je online bestelling terugbrengen. Wil je een artikel ruilen in onze winkel? Neem dan vooraf even contact op of het gewenste artikel voorradig is, dit om teleurstellingen te voorkomen.

3.2 Je bent verplicht te controleren of de bij jou thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per email aan Zusenzo Fashion onder vermelding van een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Zusenzo Fashion zal het artikel vervangen en je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

3.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Zusenzo Fashion het recht voor het artikel te vervangen voor een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. 

3.4 Indien je iets terugstuurt volg dan de volgende stappen:

stap 1: Stuur een email naar Zusenzo Fashion zodat wij je zending verwachten.

stap 2: Verpak de artikelen zodanig dat beschadiging wordt vermeden.

3.5 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen.

3.6 Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

 1. Betalingen

Je kunt bij ons veilig betalen via onderstaande betaalmethoden:

Het is veilig om te betalen in onze webshop. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde betaalomgeving. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bestellingen kunnen tevens opgehaald worden bij Zusenzo Fashion, Binnenweg 60 in Heemstede.

 1. Leveringen

De door Zusenzo Fashion opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht tot schadevergoeding. Indien de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt,  ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden zover dat mogelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Zusenzo Fashion worden teruggestort.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Zusenzo Fashion verschuldigd bent hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

 1. Garantie

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kun je de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat je de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Zusenzo Fashion (dan wel door jou ingeschakelde derden), is Zusenzo Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Zusenzo Fashion.

8.2 De administratie van Zusenzo Fashion geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met jou in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op dat het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Zusenzo Fashion geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zusenzo Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zusenzo Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zusenzo Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zusenzo Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Zusenzo Fashion is bevoegd om bij uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

BESTELLEN, RETOURNEREN OF RUILEN

Het is bij ons altijd mogelijk om een bestelling te wijzigen, ruilen of annuleren, met uitzondering van artikelen in de Sale. Neem hiervoor contact met ons op via de mail of telefonisch. We helpen je graag met al je vragen. Zie voor meer informatie: Algemene Voorwaarden.

Je kan een bestelling ook ophalen in de winkel. Voor deze optie klik je op de button “Afhalen in de winkel”. Je ontvangt een mail of telefoontje zodra het artikel beschikbaar is in de winkel. Wel dien je je bestelling dan binnen 5 dagen na contact met de winkel op te halen.

Je kunt tijdens het bestelproces een ander afleveradres opgeven. Bijvoorbeeld je werkadres.

De wijze van bestellen gaat als volgt: plaats het gewenste artikel in de winkelmand. Vervolgens kies je voor ‘verder shoppen’ om verder te shoppen of ‘kopen’ om je bestelling te betalen. Na het succesvol afronden van je bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail. Hierin staan alle details van je bestelling. Ook kun je de status van je bestelling volgen door middel van een link die je leidt naar Track and Trace. Deze ontvang je zodra wij de bestelling hebben verzonden.